Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

23.12.2016 - č. 424/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 424/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

23.12.2016 - č. 433/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 433/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

23.12.2016 - č. o1/c178/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhláš...

Předpis č. o1/c178/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.

č. 422/2016 Sb. - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Předpis č. 422/2016 Sb. - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

č. 421/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo...

Předpis č. 421/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 420/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Předpis č. 420/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

č. 419/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Předpis č. 419/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

č. 418/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu b...

Předpis č. 418/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

č. 417/2016 Sb. - Vyhláška o některých způsobech označování potravin

Předpis č. 417/2016 Sb. - Vyhláška o některých způsobech označování potravin

č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a...

Předpis č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast...

Předpis č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

č. 416/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Předpis č. 416/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

č. 413/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 30...

Předpis č. 413/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 412/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 412/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 411/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ...

Předpis č. 411/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

č. 410/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,...

Předpis č. 410/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

č. 409/2016 Sb. - Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní...

Předpis č. 409/2016 Sb. - Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

č. 408/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na systém řízení

Předpis č. 408/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na systém řízení

č. 407/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využ...

Předpis č. 407/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

14.12.2016 - č. 370/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 370/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů