Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2016 - č. 231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních ...

Předpis č. 231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

01.08.2016 - č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb...

Předpis č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 358/1992 Sb. - Notářský řád - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 358/1992 Sb. - Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

01.08.2016 - č. 197/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na pro... - ve znění 237/2016 Sb.

Předpis č. 197/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

01.08.2016 - č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky

01.08.2016 - č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybo...

Předpis č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

01.08.2016 - č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozem...

Předpis č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2016 - č. 189/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 189/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic

Předpis č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

01.08.2016 - č. 195/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících o...

Předpis č. 195/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 198/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 198/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.

01.08.2016 - č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby - ve znění 185/2016 Sb.

Předpis č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

01.08.2016 - č. 229/1991 Sb. - Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku - ve znění 185/2016 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb. - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.08.2016 - č. 347/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o finančních konglomerátec... - ve znění 198/2016 Sb.

Předpis č. 347/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

01.08.2016 - č. 379/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 379/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.08.2016 - č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

01.08.2016 - č. 301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu prot... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

01.08.2016 - č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvoboze... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů