Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

14.11.2020 - č. 461/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo om...

Předpis č. 461/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 461/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislo...

Předpis č. 461/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 460/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koro...

Předpis č. 460/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

13.11.2020 - č. 460/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opa...

Předpis č. 460/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

09.11.2020 - č. 453/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb...

Předpis č. 453/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

č. 453/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k zá...

Předpis č. 453/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

04.11.2020 - č. 444/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1113 o zákazu volného pohy...

Předpis č. 444/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1113 o přijetí krizového opatření

04.11.2020 - č. 445/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1114, kterým vláda ukládá ...

Předpis č. 445/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1114 o přijetí krizového opatření

04.11.2020 - č. 446/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1115 o zákazu u všech poskytovatelů zdr...

Předpis č. 446/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1115 o přijetí krizového opatření

04.11.2020 - č. 447/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1116 o zákazu maloobchodní...

Předpis č. 447/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1116 o přijetí krizového opatření

04.11.2020 - č. 452/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vy...

Předpis č. 452/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.

03.11.2020 - č. 449/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpr...

Předpis č. 449/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

03.11.2020 - č. 450/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních p...

Předpis č. 450/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

03.11.2020 - č. 451/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí st...

Předpis č. 451/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

02.11.2020 - č. 440/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1109 o nařízení hejtmanům krajů a primá...

Předpis č. 440/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1109 o přijetí krizového opatření

02.11.2020 - č. 441/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu...

Předpis č. 441/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1110 o přijetí krizového opatření

02.11.2020 - č. 443/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1112 o omezení provozu vysokých škol, s...

Předpis č. 443/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1112 o přijetí krizového opatření

č. 451/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění...

Předpis č. 451/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

02.11.2020 - č. 448/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opa...

Předpis č. 448/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

č. 450/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zák...

Předpis č. 450/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů