Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2016 - č. 301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec... - ve znění 191/2016 Sb.

Předpis č. 301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu prot... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

01.08.2016 - č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvoboze... - ve znění 212/2016 Sb.

Předpis č. 357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

01.08.2016 - č. 212/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 212/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30.07.2016 - č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb...

Předpis č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

30.07.2016 - č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu... - ve znění 217/2016 Sb.

Předpis č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

č. 241/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 241/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 240/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 240/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

29.07.2016 - č. 242/2016 Sb. - Cení zákon

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

29.07.2016 - č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

29.07.2016 - č. 35/1993 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 35/1993 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

29.07.2016 - č. 113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 113/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 310/1999 Sb. - Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 310/1999 Sb. - Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

29.07.2016 - č. 63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 99/2000 Sb. - Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 99/2000 Sb. - Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

29.07.2016 - č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

29.07.2016 - č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.07.2016 - č. 120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných l... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

29.07.2016 - č. 354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních