Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2016 - č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.07.2016 - č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb...

Předpis č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

01.07.2016 - č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 464/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních slu... - ve znění 203/2016 Sb.

Předpis č. 464/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

č. 209/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskyto...

Předpis č. 209/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

29.06.2016 - č. 165/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výr...

Předpis č. 165/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních s...

Předpis č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

č. 204/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických p...

Předpis č. 204/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformit...

Předpis č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsk...

Předpis č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Předpis č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich urču...

Předpis č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

28.06.2016 - č. 184/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměd...

Předpis č. 184/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

č. 198/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o f...

Předpis č. 198/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.

č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 200/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 200/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015

č. 201/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst....

Předpis č. 201/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

č. 202/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a ...

Předpis č. 202/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

22.06.2016 - č. 201/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4...

Předpis č. 201/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c74/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.

Předpis č. o1/c74/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.