Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

01.01.2017 - č. 424/1991 Sb. - Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hn... - ve znění 302/2016 Sb.

Předpis č. 424/1991 Sb. - Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

01.01.2017 - č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a...

Předpis č. 180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2017 - č. 253/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podnik...

Předpis č. 253/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb...

Předpis č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

01.01.2017 - č. 455/1991 Sb. - Živnostenský zákon - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.01.2017 - č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Předpis č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

01.01.2017 - č. 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

Předpis č. 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

01.01.2017 - č. 280/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškol...

Předpis č. 280/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.01.2017 - č. 553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 553/1991 Sb. - Zákon České národní rady o obecní policii

01.01.2017 - č. 5/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných ... - ve znění 395/2016 Sb.

Předpis č. 5/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2017 - č. 264/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 264/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

01.01.2017 - č. 399/2016 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců v...

Předpis č. 399/2016 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017

01.01.2017 - č. 266/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technic...

Předpis č. 266/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

01.01.2017 - č. 400/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personá...

Předpis č. 400/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

01.01.2017 - č. 239/1992 Sb. - Zákon o Státním fondu kultury ČR - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 239/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky

01.01.2017 - č. 404/2016 Sb. - Statistická vyhláška

Předpis č. 404/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)