Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Předpis č. 70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

č. 71/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 1 č. 141/1961 Sb., trestní řád

Předpis č. 71/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

č. 72/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní...

Předpis č. 72/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

06.03.2016 - č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržn...

Předpis č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

05.03.2016 - č. 395/2009 Sb. - Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potra... - ve znění 50/2016 Sb.

Předpis č. 395/2009 Sb. - Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

05.03.2016 - č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržn...

Předpis č. 50/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vej...

Předpis č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

01.03.2016 - č. 43/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatření...

Předpis č. 43/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

01.03.2016 - č. 75/2010 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání ... - ve znění 43/2016 Sb.

Předpis č. 75/2010 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

01.03.2016 - č. 51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České...

Předpis č. 51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.03.2016 - č. 52/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší...

Předpis č. 52/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.03.2016 - č. 244/2013 Sb. - Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investi... - ve znění 52/2016 Sb.

Předpis č. 244/2013 Sb. - Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.03.2016 - č. 201/2002 Sb. - Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ve znění 51/2016 Sb.

Předpis č. 201/2002 Sb. - Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

01.03.2016 - č. 57/2016 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt...

Předpis č. 57/2016 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

01.03.2016 - č. 416/2010 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt... - ve znění 57/2016 Sb.

Předpis č. 416/2010 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

01.03.2016 - č. 59/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 59/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

01.03.2016 - č. 243/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracoviš... - ve znění 59/2016 Sb.

Předpis č. 243/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

01.03.2016 - č. 61/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 61/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

01.03.2016 - č. 64/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 64/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.03.2016 - č. 62/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb....

Předpis č. 62/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.