Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2017 - č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

01.01.2017 - č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2017 - č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců - ve znění 327/2016 Sb.

Předpis č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

01.01.2017 - č. 141/1961 Sb. - Trestní řád - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 141/1961 Sb. - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

01.01.2017 - č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po... - ve znění 236/2016 Sb.

Předpis č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

01.01.2017 - č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování př... - ve znění 61/2016 Sb.

Předpis č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.01.2017 - č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

Předpis č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

01.01.2017 - č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

01.01.2017 - č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech - ve znění 266/2016 Sb.

Předpis č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

01.01.2017 - č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový... - ve znění 383/2016 Sb.

Předpis č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.01.2017 - č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her - ve znění 298/2016 Sb.

Předpis č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her

01.01.2017 - č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 2/1969 Sb. - Kompetenční zákon - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 2/1969 Sb. - Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

01.01.2017 - č. 324/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 324/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 353/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu k...

Předpis č. 353/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 188/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 188/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

01.01.2017 - č. 377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření