Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve stře... - ve znění 311/2016 Sb.

Předpis č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

01.01.2017 - č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb

01.01.2017 - č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vy... - ve znění 387/2016 Sb.

Předpis č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

01.01.2017 - č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví

01.01.2017 - č. 280/2009 Sb. - Daňový řád - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 280/2009 Sb. - Zákon daňový řád

01.01.2017 - č. 424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních re...

Předpis č. 424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

01.01.2017 - č. 300/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 300/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2017 - č. 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách - ve znění 264/2016 Sb., 192/2016 Sb.

Předpis č. 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

01.01.2017 - č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách

01.01.2017 - č. 420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím záko... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

01.01.2017 - č. 457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

01.01.2017 - č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasní... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

01.01.2017 - č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - ve znění 369/2016 Sb.

Předpis č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší

01.01.2017 - č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

01.01.2017 - č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ...

Předpis č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizi - ve znění 139/2016 Sb.

Předpis č. 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

01.01.2017 - č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracová... - ve znění 177/2016 Sb.

Předpis č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání

01.01.2017 - č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dal... - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

01.01.2017 - č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

Předpis č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady