Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvi...

Předpis č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

č. 294/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů ...

Předpis č. 294/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

č. 293/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákon...

Předpis č. 293/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

19.09.2016 - č. 226/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 226/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

19.09.2016 - č. 517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústře... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

19.09.2016 - č. 501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

19.09.2016 - č. 635/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 635/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

19.09.2016 - č. 190/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví ... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 190/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19.09.2016 - č. 223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

19.09.2016 - č. 101/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 101/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

19.09.2016 - č. 424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních re... - ve znění 297/2016 Sb.

Předpis č. 424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

19.09.2016 - č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví - ve znění 298/2016 Sb.

Předpis č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

19.09.2016 - č. 69/2006 Sb. - Zákon o provádění mezinárodních sankcí - ve znění 298/2016 Sb.

Předpis č. 69/2006 Sb. - Zákon o provádění mezinárodních sankcí

19.09.2016 - č. 125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - ve znění 298/2016 Sb.

Předpis č. 125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

19.09.2016 - č. 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokum... - ve znění 298/2016 Sb.

Předpis č. 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

č. 292/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 292/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 291/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 291/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 290/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 290/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016

č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a...

Předpis č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra...

Předpis č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem