Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 18/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolog...

Předpis č. 18/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

č. 17/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opa...

Předpis č. 17/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

č. 12/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 12/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

č. 13/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 13/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další s...

Předpis č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 15/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve zněn...

Předpis č. 15/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016

č. 16/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 16/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 10/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/20...

Předpis č. 10/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

15.01.2017 - č. 1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stano...

Předpis č. 1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stano...

Předpis č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a...

Předpis č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a s...

Předpis č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické r...

Předpis č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

14.01.2017 - č. 61/1988 Sb. - Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské spr... - ve znění 451/2016 Sb.

Předpis č. 61/1988 Sb. - Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

14.01.2017 - č. 83/2013 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní po... - ve znění 451/2016 Sb.

Předpis č. 83/2013 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

14.01.2017 - č. 451/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činno...

Předpis č. 451/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

14.01.2017 - č. 458/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních spo...

Předpis č. 458/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

14.01.2017 - č. 465/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygieni...

Předpis č. 465/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

14.01.2017 - č. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zař... - ve znění 465/2016 Sb.

Předpis č. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402