Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

01.01.2017 - č. 388/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 388/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

01.01.2017 - č. 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných... - ve znění 316/2016 Sb.

Předpis č. 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

01.01.2017 - č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč... - ve znění 337/2016 Sb., 336/2016 Sb.

Předpis č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

01.01.2017 - č. 589/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní d... - ve znění 337/2016 Sb.

Předpis č. 589/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

01.01.2017 - č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trest... - ve znění 368/2016 Sb., 188/2016 Sb., 377/2015 Sb.

Předpis č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2017 - č. 392/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších...

Předpis č. 392/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

01.01.2017 - č. 254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2017 - č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii České republiky

01.01.2017 - č. 89/2006 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikov... - ve znění 392/2016 Sb.

Předpis č. 89/2006 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

01.01.2017 - č. 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokum... - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

01.01.2017 - č. 395/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 395/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech

01.01.2017 - č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve stře... - ve znění 311/2016 Sb.

Předpis č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

01.01.2017 - č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb

01.01.2017 - č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vy... - ve znění 387/2016 Sb.

Předpis č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

01.01.2017 - č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví