Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 422/2016 Sb. - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového z...

Předpis č. 422/2016 Sb. - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

01.01.2017 - č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 150/2002 Sb. - Zákon soudní řád správní

01.01.2017 - č. 239/1992 Sb. - Zákon o Státním fondu kultury ČR - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 239/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky

01.01.2017 - č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vyb... - ve znění 215/2016 Sb.

Předpis č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

01.01.2017 - č. 141/1997 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a z... - ve znění 289/2016 Sb.

Předpis č. 141/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

01.01.2017 - č. 320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s uko... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

01.01.2017 - č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2017 - č. 504/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatels... - ve znění 324/2015 Sb.

Předpis č. 504/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2017 - č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

01.01.2017 - č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

01.01.2017 - č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2017 - č. 361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2017 - č. 3/2002 Sb. - Zákon o církvích a náboženských společnostech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 3/2002 Sb. - Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

01.01.2017 - č. 440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich ... - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

01.01.2017 - č. 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

01.01.2017 - č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a gen... - ve znění 371/2016 Sb.

Předpis č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

01.01.2017 - č. 320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s uko... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů