Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 31/2001 Sb. - Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů - ve znění 75/2016 Sb.

Předpis č. 31/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů

01.01.2017 - č. 360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu... - ve znění 459/2016 Sb.

Předpis č. 360/1992 Sb. - Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

01.01.2017 - č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického infor...

Předpis č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.01.2017 - č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamov...

Předpis č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

01.01.2017 - č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech - ve znění 223/2015 Sb.

Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.01.2017 - č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

Předpis č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

01.01.2017 - č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2017 - č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Předpis č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

01.01.2017 - č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - ve znění 387/2016 Sb.

Předpis č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

01.01.2017 - č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním...

Předpis č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

01.01.2017 - č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

01.01.2017 - č. 134/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodov... - ve znění 421/2016 Sb.

Předpis č. 134/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.01.2017 - č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

Předpis č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

01.01.2017 - č. 3/2002 Sb. - Zákon o církvích a náboženských společnostech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 3/2002 Sb. - Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

01.01.2017 - č. 323/2002 Sb. - Vyhláška o rozpočtové skladbě - ve znění 463/2016 Sb.

Předpis č. 323/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

01.01.2017 - č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírové...

Předpis č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

01.01.2017 - č. 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

01.01.2017 - č. 44/1988 Sb. - Horní zákon - ve znění 264/2016 Sb., 89/2016 Sb.

Předpis č. 44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

01.01.2017 - č. 114/2002 Sb. - Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - ve znění 353/2015 Sb.

Předpis č. 114/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb