Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

27.04.2020 - č. 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 455 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 455 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti...

Předpis č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o přijetí krizového opatření

č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Předpis č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

27.04.2020 - č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech roz...

Předpis č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

27.04.2020 - č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

27.04.2020 - č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

27.04.2020 - č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

27.04.2020 - č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém polo...

Předpis č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sl...

Předpis č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sl...

Předpis č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve zněn...

Předpis č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č....

Předpis č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

č. 206/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve zn...

Předpis č. 206/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisej...

Předpis č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnos...

Předpis č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazová...

Předpis č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Předpis č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení zákazu zpoplatnění užívání místních komunikací (zříz...

Předpis č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení krizového opatření

27.04.2020 - č. 212/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb...

Předpis č. 212/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

č. 212/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k zá...

Předpis č. 212/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2