Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 430/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 430/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2017 - č. 431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, s...

Předpis č. 431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů

01.01.2017 - č. 432/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove... - ve znění o1/c178/2016 Sb.

Předpis č. 432/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.

01.01.2017 - č. 434/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 434/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.

01.01.2017 - č. 435/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 435/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 437/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské ...

Předpis č. 437/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

01.01.2017 - č. 438/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb...

Předpis č. 438/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.

01.01.2017 - č. 439/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních d...

Předpis č. 439/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

01.01.2017 - č. 440/2016 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 440/2016 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2017 - č. 442/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se...

Předpis č. 442/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

01.01.2017 - č. 444/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním...

Předpis č. 444/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 445/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matema...

Předpis č. 445/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

01.01.2017 - č. 446/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 446/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017

01.01.2017 - č. 447/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 447/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 449/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 449/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2017 - č. 207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjm... - ve znění 413/2016 Sb.

Předpis č. 207/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2017 - č. 522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční d... - ve znění 444/2016 Sb.

Předpis č. 522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

01.01.2017 - č. 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se ... - ve znění 442/2016 Sb.

Předpis č. 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

01.01.2017 - č. 383/2009 Sb. - Technická vyhláška o účetních záznamech - ve znění 447/2016 Sb.

Předpis č. 383/2009 Sb. - Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

01.01.2017 - č. 470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným - ve znění 434/2016 Sb.

Předpis č. 470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným