Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

12.09.2016 - č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

Předpis č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

12.09.2016 - č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výst...

Předpis č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

12.09.2016 - č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu ...

Předpis č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

č. 291/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 291/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 290/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 290/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016

č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a...

Předpis č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra...

Předpis č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve ...

Předpis č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské pol...

Předpis č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služeb...

Předpis č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Předpis č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

Předpis č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

07.09.2016 - č. 180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a...

Předpis č. 180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

07.09.2016 - č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - ve znění 180/2016 Sb.

Předpis č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

07.09.2016 - č. 261/2016 Sb. - Vyhláška o tabákových výrobcích

Předpis č. 261/2016 Sb. - Vyhláška o tabákových výrobcích

č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a ...

Předpis č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

01.09.2016 - č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organiza...

Předpis č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 239/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb....

Předpis č. 239/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

01.09.2016 - č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře...

Předpis č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

01.09.2016 - č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých škol...

Předpis č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony