Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2016 - č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence - ve znění 204/2015 Sb.

Předpis č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

01.10.2016 - č. 110/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 110/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících - ve znění 135/2016 Sb.

Předpis č. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

01.10.2016 - č. 367/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 367/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím záko... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

01.10.2016 - č. 1/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti... - ve znění 134/2016 Sb.

Předpis č. 1/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 296/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb...

Předpis č. 296/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2016 - č. 299/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o...

Předpis č. 299/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2016 - č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení o...

Předpis č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Předpis č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Předpis č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 316/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Předpis č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Předpis č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

28.09.2016 - č. 308/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 308/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

27.09.2016 - č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o py...

Předpis č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

27.09.2016 - č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

27.09.2016 - č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie