Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.11.2016 - č. 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím - ve znění 252/2016 Sb.

Předpis č. 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím

01.11.2016 - č. 340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí - ve znění 254/2016 Sb.

Předpis č. 340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

01.11.2016 - č. 327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb...

Předpis č. 327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

01.11.2016 - č. 329/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb...

Předpis č. 329/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

01.11.2016 - č. 341/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb...

Předpis č. 341/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2016 - č. 346/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 346/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

01.11.2016 - č. 349/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení ...

Předpis č. 349/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.

01.11.2016 - č. 350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech ...

Předpis č. 350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2016 - č. 351/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb...

Předpis č. 351/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

č. 354/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 354/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 353/2016 Sb. - Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Předpis č. 353/2016 Sb. - Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Předpis č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

č. 351/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak...

Předpis č. 351/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

č. 350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňovýc...

Předpis č. 350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

č. 349/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzem...

Předpis č. 349/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.

č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

Předpis č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

č. 349/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzem...

Předpis č. 349/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.

č. 350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňovýc...

Předpis č. 350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

č. 351/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak...

Předpis č. 351/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Předpis č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu