Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Předpis č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

01.01.2017 - č. 18/1997 Sb. - Atomový zákon - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 18/1997 Sb. - Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

01.01.2017 - č. 417/2016 Sb. - Vyhláška o některých způsobech označování potravin

Předpis č. 417/2016 Sb. - Vyhláška o některých způsobech označování potravin

01.01.2017 - č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

01.01.2017 - č. 418/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 418/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

01.01.2017 - č. 419/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 419/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2017 - č. 420/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 420/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

01.01.2017 - č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - ve znění 180/2016 Sb.

Předpis č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2017 - č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

01.01.2017 - č. 363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilo... - ve znění 400/2016 Sb.

Předpis č. 363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2017 - č. 141/1997 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a z... - ve znění 289/2016 Sb.

Předpis č. 141/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

01.01.2017 - č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné lab... - ve znění 396/2016 Sb.

Předpis č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.01.2017 - č. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státní...

Předpis č. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

01.01.2017 - č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základn...

Předpis č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

01.01.2017 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 414/2016 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev