Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 369/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a záko...

Předpis č. 369/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 368/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn...

Předpis č. 368/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 367/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 367/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

č. 372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modif...

Předpis č. 372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

č. 366/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Předpis č. 366/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

č. 365/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro produc...

Předpis č. 365/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

č. 366/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Předpis č. 366/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

č. 365/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro produc...

Předpis č. 365/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

10.11.2016 - č. 345/2016 Sb. - Nařízení vlády o lodní výstroji

Předpis č. 345/2016 Sb. - Nařízení vlády o lodní výstroji

č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních si...

Předpis č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

Předpis č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Předpis č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shod...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shod...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Předpis č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních si...

Předpis č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

Předpis č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

č. 364/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 364/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016