Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 7/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 7/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochrann...

Předpis č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podm...

Předpis č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

09.01.2017 - č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ...

Předpis č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

07.01.2017 - č. 251/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná... - ve znění 426/2016 Sb.

Předpis č. 251/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

07.01.2017 - č. 426/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jej...

Předpis č. 426/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

01.01.2017 - č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o ...

Předpis č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

01.01.2017 - č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

01.01.2017 - č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technic...

Předpis č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Předpis č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.01.2017 - č. 302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v ...

Předpis č. 302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2017 - č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení - ve znění 230/2016 Sb.

Předpis č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

01.01.2017 - č. 396/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazební...

Předpis č. 396/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.01.2017 - č. 397/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené kr...

Předpis č. 397/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

01.01.2017 - č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

01.01.2017 - č. 40/1995 Sb. - Zákon o regulaci reklamy - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 40/1995 Sb. - Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 407/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb...

Předpis č. 407/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.