Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.01.2017 - č. 8/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1...

Předpis č. 8/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

13.01.2017 - č. o1/c2/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhláš...

Předpis č. o1/c2/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.

č. 9/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 9/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 8/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb....

Předpis č. 8/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

13.01.2017 - č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe... - ve znění 8/2017 Sb.

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

11.01.2017 - č. 450/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb...

Předpis č. 450/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

11.01.2017 - č. 173/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzová... - ve znění 450/2016 Sb.

Předpis č. 173/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

Předpis č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

č. 1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 7/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 7/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochrann...

Předpis č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podm...

Předpis č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

09.01.2017 - č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ...

Předpis č. o1/c1/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

07.01.2017 - č. 251/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná... - ve znění 426/2016 Sb.

Předpis č. 251/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

07.01.2017 - č. 426/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jej...

Předpis č. 426/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

01.01.2017 - č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o ...

Předpis č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

01.01.2017 - č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele