Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 390/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a ...

Předpis č. 390/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

č. 389/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

Předpis č. 389/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

č. 388/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě ...

Předpis č. 388/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

č. 387/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ...

Předpis č. 387/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

Předpis č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

01.12.2016 - č. 113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 113/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

01.12.2016 - č. 183/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpov...

Předpis č. 183/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

Předpis č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezp...

Předpis č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

01.12.2016 - č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích ...

Předpis č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazo...

Předpis č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

01.12.2016 - č. 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů sou...

Předpis č. 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

01.12.2016 - č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení - ve znění 258/2016 Sb.

Předpis č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

01.12.2016 - č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a...

Předpis č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

01.12.2016 - č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle ...

Předpis č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.12.2016 - č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitels...

Předpis č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem