Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 33/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 33/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

09.02.2017 - č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání - ve znění 14/2017 Sb.

Předpis č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

09.02.2017 - č. 159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů - ve znění 14/2017 Sb.

Předpis č. 159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů

č. 32/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 32/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %

č. 31/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopi...

Předpis č. 31/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %

č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Předpis č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

č. 29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Předpis č. 29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci

č. 28/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 28/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

č. 27/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 27/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Předpis č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

č. 24/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Předpis č. 24/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

č. 25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Předpis č. 25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

č. 26/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvis...

Předpis č. 26/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

04.02.2017 - č. 10/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 10/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

04.02.2017 - č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel - ve znění 10/2017 Sb.

Předpis č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

č. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

Předpis č. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

č. 22/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 22/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

01.02.2017 - č. 367/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 367/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2017 - č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic

Předpis č. 191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

01.02.2017 - č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z...

Předpis č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic