Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2020 - č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spo...

Předpis č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.05.2020 - č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádoste...

Předpis č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

01.05.2020 - č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej...

Předpis č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2020 - č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnoste... - ve znění 201/2020 Sb.

Předpis č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.05.2020 - č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v obla...

Předpis č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

30.04.2020 - č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzovéh...

Předpis č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu

Předpis č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o přijetí krizového opatření

č. 221/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 492 o výjimce z usnesení č. 452 pro konání bohoslužby v katedrále ...

Předpis č. 221/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 492 o přijetí krizového opatření

č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SA...

Předpis č. 219/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 218/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 218/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

30.04.2020 - č. 162/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 162/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

30.04.2020 - č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádn...

Předpis č. 217/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

29.04.2020 - č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a ...

Předpis č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

29.04.2020 - č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o poj...

Předpis č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního poj...

Předpis č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní ...

Předpis č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a ...

Předpis č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

28.04.2020 - č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení zákazu zpopl...

Předpis č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení krizového opatření