Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně ...

Předpis č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Předpis č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtné...

Předpis č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Předpis č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

25.11.2020 - č. 474/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1198 o omezení provozu vysokých škol, s...

Předpis č. 474/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1198 o přijetí krizového opatření

25.11.2020 - č. 483/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření č. 409/...

Předpis č. 483/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1226 o změně krizových opatření

24.11.2020 - č. 467/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 467/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

23.11.2020 - č. 473/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1197 o omezení provozu vysokých škol, s...

Předpis č. 473/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1197 o přijetí krizového opatření

23.11.2020 - č. 476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového o...

Předpis č. 476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového opatření

23.11.2020 - č. 477/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1201 o přijetí krizového o...

Předpis č. 477/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1201 o přijetí krizového opatření

23.11.2020 - č. 478/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového o...

Předpis č. 478/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření

č. 455/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

Předpis č. 455/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

č. 454/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

Předpis č. 454/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

č. 457/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Předpis č. 457/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

č. 456/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Předpis č. 456/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

č. 483/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření č. 409/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravo...

Předpis č. 483/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1226 o změně krizových opatření

č. 458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Předpis č. 458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

č. 470/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

Předpis č. 470/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

č. 469/2020 Sb. - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém p...

Předpis č. 469/2020 Sb. - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 468/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 468/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí