Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2020 - č. 48/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo...

Předpis č. 48/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2020 - č. 52/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro...

Předpis č. 52/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.04.2020 - č. 56/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb...

Předpis č. 56/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2020 - č. 58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu...

Předpis č. 58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

01.04.2020 - č. 61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčn...

Předpis č. 61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

01.04.2020 - č. 423/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesn... - ve znění 58/2020 Sb.

Předpis č. 423/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

31.03.2020 - č. 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o zákaze vstupu na úze...

Předpis č. 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o přijetí krizového opatření

č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu po dobu trvání nouzového stavu platnosti nařízení, kt...

Předpis č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o přijetí krizového opatření

č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při...

Předpis č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

30.03.2020 - č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v ...

Předpis č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

č. 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o zákaze vstupu na území České republiky pro všechny cizince s...

Předpis č. 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o přijetí krizového opatření

30.03.2020 - č. 140/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 332 o zaměstnancech subjek...

Předpis č. 140/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 332 o přijetí krizového opatření

30.03.2020 - č. 141/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 333 o nasazení vojáků, za ...

Předpis č. 141/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 333 o přijetí krizového opatření

č. 141/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 333 o nasazení vojáků, za účelem poskytnutí podpory a součinnosti ...

Předpis č. 141/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 333 o přijetí krizového opatření

č. 140/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 332 o zaměstnancech subjektů kritické infrastruktury

Předpis č. 140/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 332 o přijetí krizového opatření

č. 138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiál...

Předpis č. 138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

č. 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Předpis č. 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

27.03.2020 - č. 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvisl...

Předpis č. 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

27.03.2020 - č. 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

27.03.2020 - č. 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhů...

Předpis č. 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020