Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 13/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve ...

Předpis č. 13/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 7/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ...

Předpis č. 7/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

12.01.2021 - č. 6/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona ...

Předpis č. 6/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12.01.2021 - č. 7/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty ...

Předpis č. 7/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

12.01.2021 - č. 12/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 33 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřel...

Předpis č. 12/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 33 o přijetí krizového opatření

č. 6/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,...

Předpis č. 6/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 8/2021 Sb. - Katalog odpadů

Předpis č. 8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

11.01.2021 - č. 9/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti ...

Předpis č. 9/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření

11.01.2021 - č. 10/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 13 o omezení provozu vysok...

Předpis č. 10/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 13 o přijetí krizového opatření

11.01.2021 - č. 11/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 14 o omezení návštěvy paci...

Předpis č. 11/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 14 o přijetí krizového opatření

č. 12/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 33 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území ČR, která není státním obča...

Předpis č. 12/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 33 o přijetí krizového opatření

č. 11/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 14 o omezení návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na prac...

Předpis č. 11/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 14 o přijetí krizového opatření

č. 10/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 13 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných ...

Předpis č. 10/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 13 o přijetí krizového opatření

č. 9/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 595/2020 Sb., č. 596/2...

Předpis č. 9/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření

č. 5/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis Česk...

Předpis č. 5/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky

č. 4/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 4/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky

č. o1/c1/2021 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

Předpis č. o1/c1/2021 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

č. 3/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

Předpis č. 3/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

č. 2/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěr...

Předpis č. 2/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěr...

Předpis č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí