Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

14.10.2020 - č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1033 o nařízení hejtmanům krajů a primá...

Předpis č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr...

Předpis č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 404/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností Česk...

Předpis č. 404/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

č. 406/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Pa...

Předpis č. 406/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

č. 405/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st...

Předpis č. 405/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

12.10.2020 - č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci...

Předpis č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 994 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 996 o zákazu hromadných akcí nad 10 oso...

Předpis č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 996 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, st...

Předpis č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření

č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytová...

Předpis č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

12.10.2020 - č. 410/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1026 o přijetí krizového o...

Předpis č. 410/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1026 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytová...

Předpis č. 411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

12.10.2020 - č. 412/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1028 o zabezpečení a organ...

Předpis č. 412/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

12.10.2020 - č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organ...

Předpis č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

12.10.2020 - č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového o...

Předpis č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po d...

Předpis č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

č. 412/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po d...

Předpis č. 412/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

č. 411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče ...

Předpis č. 411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

č. 410/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1026 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 410/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1026 o přijetí krizového opatření