Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Předpis č. 51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

28.02.2017 - č. 460/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník...

Předpis č. 460/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

28.02.2017 - č. 549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích - ve znění 460/2016 Sb.

Předpis č. 549/1991 Sb. - Zákon České národní rady o soudních poplatcích

28.02.2017 - č. 358/1992 Sb. - Notářský řád - ve znění 460/2016 Sb.

Předpis č. 358/1992 Sb. - Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

28.02.2017 - č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních - ve znění 460/2016 Sb.

Předpis č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních

č. 48/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního...

Předpis č. 48/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

č. 47/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironment...

Předpis č. 47/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

č. 49/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stan...

Předpis č. 49/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

č. 50/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Předpis č. 50/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

č. 46/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve zněn...

Předpis č. 46/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

č. 44/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze p...

Předpis č. 44/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

č. 43/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu po...

Předpis č. 43/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

č. 42/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby pro...

Předpis č. 42/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

č. 45/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 45/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %

č. 41/2017 Sb. - Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Předpis č. 41/2017 Sb. - Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

15.02.2017 - č. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízen...

Předpis č. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

č. 40/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH

Předpis č. 40/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

15.02.2017 - č. 40/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., ...

Předpis č. 40/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 39/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 39/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

14.02.2017 - č. 35/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplat...

Předpis č. 35/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování