Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.03.2017 - č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-kl... - ve znění 49/2017 Sb., 47/2017 Sb.

Předpis č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Předpis č. 51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

01.03.2017 - č. 452/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním sty...

Předpis č. 452/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.03.2017 - č. 453/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 453/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 12/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladová...

Předpis č. 12/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 99/1995 Sb. - Vyhláška o skladování výbušnin - ve znění 12/2017 Sb.

Předpis č. 99/1995 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin

01.03.2017 - č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi - ve znění 452/2016 Sb.

Předpis č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi

01.03.2017 - č. 17/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb....

Předpis č. 17/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 18/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 18/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 19/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb...

Předpis č. 19/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

01.03.2017 - č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření d... - ve znění 17/2017 Sb.

Předpis č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

01.03.2017 - č. 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické ze... - ve znění 18/2017 Sb.

Předpis č. 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

01.03.2017 - č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatř... - ve znění 19/2017 Sb.

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.03.2017 - č. 29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Předpis č. 29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci

01.03.2017 - č. 36/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb....

Předpis č. 36/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.03.2017 - č. 37/2017 Sb. - Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do...

Předpis č. 37/2017 Sb. - Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

01.03.2017 - č. 38/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mineráln...

Předpis č. 38/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

01.03.2017 - č. 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 36/2017 Sb.

Předpis č. 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

01.03.2017 - č. 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 36/2017 Sb.

Předpis č. 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření