Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.03.2017 - č. 47/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 47/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 48/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů ...

Předpis č. 48/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

01.03.2017 - č. 49/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 49/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

01.03.2017 - č. 50/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulač...

Předpis č. 50/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

01.03.2017 - č. 52/2017 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 52/2017 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

01.03.2017 - č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

01.03.2017 - č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování je... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

01.03.2017 - č. 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních ... - ve znění 47/2017 Sb., 49/2017 Sb.

Předpis č. 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

01.03.2017 - č. 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

01.03.2017 - č. 95/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 95/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

01.03.2017 - č. 60/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 60/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

01.03.2017 - č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví - ve znění 50/2017 Sb.

Předpis č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

01.03.2017 - č. 87/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 87/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

01.03.2017 - č. 142/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 142/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

01.03.2017 - č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

01.03.2017 - č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech N... - ve znění 49/2017 Sb.

Předpis č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

01.03.2017 - č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-kl... - ve znění 49/2017 Sb., 47/2017 Sb.

Předpis č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2017 - č. 51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Předpis č. 51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

01.03.2017 - č. 452/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním sty...

Předpis č. 452/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.03.2017 - č. 453/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 453/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů