Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.03.2017 - č. 70/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 70/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

15.03.2017 - č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,... - ve znění 70/2017 Sb.

Předpis č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

15.03.2017 - č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován...

Předpis č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

15.03.2017 - č. 205/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s... - ve znění 74/2017 Sb.

Předpis č. 205/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

15.03.2017 - č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 74/2017 Sb.

Předpis č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, ml...

Předpis č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o po...

Předpis č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení proti...

Předpis č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

10.03.2017 - č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. Ú...

Předpis č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

č. 72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Předpis č. 72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

07.03.2017 - č. 154/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků z... - ve znění 43/2017 Sb.

Předpis č. 154/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

07.03.2017 - č. 42/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb...

Předpis č. 42/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

07.03.2017 - č. 43/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb...

Předpis č. 43/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

07.03.2017 - č. 44/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb...

Předpis č. 44/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

07.03.2017 - č. 153/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků ... - ve znění 42/2017 Sb.

Předpis č. 153/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

07.03.2017 - č. 137/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout ... - ve znění 44/2017 Sb.

Předpis č. 137/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

č. 66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (...

Předpis č. 66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 67/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a...

Předpis č. 67/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu...

Předpis č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

č. 69/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Předpis č. 69/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky