Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2016 - č. 242/2016 Sb. - Cení zákon

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

01.09.2016 - č. 255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném r...

Předpis č. 255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostře... - ve znění 255/2016 Sb.

Předpis č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

01.09.2016 - č. 259/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 259/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 270/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 270/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.09.2016 - č. 273/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 273/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 274/2016 Sb. - Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém škols...

Předpis č. 274/2016 Sb. - Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

01.09.2016 - č. 275/2016 Sb. - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Předpis č. 275/2016 Sb. - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

01.09.2016 - č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Předpis č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

01.09.2016 - č. 279/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším o...

Předpis č. 279/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

01.09.2016 - č. 280/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškol...

Předpis č. 280/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.09.2016 - č. 10/2005 Sb. - Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání - ve znění 279/2016 Sb.

Předpis č. 10/2005 Sb. - Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

01.09.2016 - č. 272/2016 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní...

Předpis č. 272/2016 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 281/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy vš...

Předpis č. 281/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

č. 280/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších před...

Předpis č. 280/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

č. 279/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č....

Předpis č. 279/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdě...

Předpis č. 278/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Předpis č. 277/2016 Sb. - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

č. 276/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

Předpis č. 276/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

č. 275/2016 Sb. - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Předpis č. 275/2016 Sb. - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství