Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2017 - č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradn...

Předpis č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

01.04.2017 - č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které...

Předpis č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

01.04.2017 - č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní s...

Předpis č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

01.04.2017 - č. 93/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 93/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 73/2012 Sb. - Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluoro... - ve znění 89/2017 Sb.

Předpis č. 73/2012 Sb. - Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

01.04.2017 - č. 357/2013 Sb. - Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) - ve znění 87/2017 Sb.

Předpis č. 357/2013 Sb. - Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

01.04.2017 - č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce - ve znění 93/2017 Sb.

Předpis č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce

01.04.2017 - č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní s... - ve znění 92/2017 Sb.

Předpis č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

č. 95/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých...

Předpis č. 95/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

31.03.2017 - č. 95/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2...

Předpis č. 95/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

č. 96/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich...

Předpis č. 96/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

č. 97/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v...

Předpis č. 97/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

č. 94/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 94/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 93/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č....

Předpis č. 93/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalš...

Předpis č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

č. 91/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 91/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

č. 90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Předpis č. 90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorova...

Předpis č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Předpis č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství