Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2017 - č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 330/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách sou... - ve znění 441/2016 Sb.

Předpis č. 330/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

01.04.2017 - č. 77/2002 Sb. - Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železnič... - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 77/2002 Sb. - Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - ve znění 26/2017 Sb.

Předpis č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.04.2017 - č. 321/2004 Sb. - Zákon o vinohradnictví a vinařství - ve znění 26/2017 Sb.

Předpis č. 321/2004 Sb. - Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

01.04.2017 - č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě - ve znění 319/2016 Sb.

Předpis č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě

01.04.2017 - č. 53/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního a...

Předpis č. 53/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu

01.04.2017 - č. 56/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestn...

Předpis č. 56/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

01.04.2017 - č. 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů - ve znění 56/2017 Sb.

Předpis č. 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

01.04.2017 - č. 66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 66/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.04.2017 - č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění - ve znění 66/2017 Sb.

Předpis č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.04.2017 - č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech - ve znění 66/2017 Sb.

Předpis č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

01.04.2017 - č. 173/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah

Předpis č. 173/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

01.04.2017 - č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní do...

Předpis č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

01.04.2017 - č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci pr...

Předpis č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

01.04.2017 - č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému...

Předpis č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2017 - č. 83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu...

Předpis č. 83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

01.04.2017 - č. 330/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištěn... - ve znění 83/2017 Sb.

Předpis č. 330/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

01.04.2017 - č. 87/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastr...

Předpis č. 87/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)