Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou... - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.07.2017 - č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ...

Předpis č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

01.07.2017 - č. 177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

01.07.2017 - č. 20/1987 Sb. - Zákon o státní památkové péči - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 20/1987 Sb. - Zákon České národní rady o státní památkové péči

01.07.2017 - č. 62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 62/1988 Sb. - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.07.2017 - č. 231/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 231/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

01.07.2017 - č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

01.07.2017 - č. 529/1991 Sb. - Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 529/1991 Sb. - Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků

01.07.2017 - č. 551/1991 Sb. - Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 551/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

01.07.2017 - č. 582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 582/1991 Sb. - Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.07.2017 - č. 6/1993 Sb. - Zákon o České národní bance - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 6/1993 Sb. - Zákon České národní rady o České národní bance

01.07.2017 - č. 97/1993 Sb. - Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 97/1993 Sb. - Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

01.07.2017 - č. 42/1994 Sb. - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 42/1994 Sb. - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.07.2017 - č. 87/1995 Sb. - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 87/1995 Sb. - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě

01.07.2017 - č. 114/1995 Sb. - Zákon o vnitrozemské plavbě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 114/1995 Sb. - Zákon o vnitrozemské plavbě

01.07.2017 - č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

01.07.2017 - č. 46/2000 Sb. - Tiskový zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 46/2000 Sb. - Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403