Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.04.2017 - č. 59/2002 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 59/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

13.04.2017 - č. 294/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě pre... - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 294/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

13.04.2017 - č. 233/2000 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 233/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

13.04.2017 - č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamen... - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstn...

Předpis č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou...

Předpis č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v...

Předpis č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěr...

Předpis č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

č. 119/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč

Předpis č. 119/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč

č. 120/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 120/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 121/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 121/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

č. 122/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 122/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

11.04.2017 - č. 86/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 86/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 114/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických...

Předpis č. 114/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

č. 113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Předpis č. 113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které...

Předpis č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných ...

Předpis č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmí...

Předpis č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných...

Předpis č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek