Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 488/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací...

Předpis č. 488/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

č. 489/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání ...

Předpis č. 489/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

30.11.2020 - č. 489/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytn...

Předpis č. 489/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

č. 498/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1262 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek...

Předpis č. 498/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1262 o přijetí krizového opatření

30.11.2020 - č. 475/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1199 o přijetí krizového o...

Předpis č. 475/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1199 o přijetí krizového opatření

č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ...

Předpis č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtn...

Předpis č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

č. 484/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejí...

Předpis č. 484/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa voj...

Předpis č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně ...

Předpis č. 481/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Předpis č. 480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtné...

Předpis č. 479/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Předpis č. 466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

25.11.2020 - č. 474/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1198 o omezení provozu vysokých škol, s...

Předpis č. 474/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1198 o přijetí krizového opatření

25.11.2020 - č. 483/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření č. 409/...

Předpis č. 483/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1226 o změně krizových opatření

24.11.2020 - č. 467/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 467/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

23.11.2020 - č. 473/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1197 o omezení provozu vysokých škol, s...

Předpis č. 473/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1197 o přijetí krizového opatření

23.11.2020 - č. 476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového o...

Předpis č. 476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového opatření

23.11.2020 - č. 477/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1201 o přijetí krizového o...

Předpis č. 477/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1201 o přijetí krizového opatření

23.11.2020 - č. 478/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového o...

Předpis č. 478/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření