Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k p...

Předpis č. 482/2020 Sb. - Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

01.01.2021 - č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 485/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 486/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 262/1995 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 262/1995 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých k... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 147/1999 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 341/2020 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.01.2021 - č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem - ve znění 51/2020 Sb.

Předpis č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

01.01.2021 - č. 432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška... - ve znění 254/2019 Sb.

Předpis č. 432/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

01.01.2021 - č. 627/2004 Sb. - Zákon o evropské společnosti - ve znění 33/2020 Sb.

Předpis č. 627/2004 Sb. - Zákon o evropské společnosti

01.01.2021 - č. 76/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy poj... - ve znění 340/2020 Sb.

Předpis č. 76/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

01.01.2021 - č. 61/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení... - ve znění 169/2015 Sb.

Předpis č. 61/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

01.01.2021 - č. 125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - ve znění 33/2020 Sb.

Předpis č. 125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

01.01.2021 - č. 445/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanove... - ve znění 51/2020 Sb.

Předpis č. 445/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 50/2010 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ... - ve znění 430/2020 Sb.

Předpis č. 50/2010 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2021 - č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slev... - ve znění 479/2020 Sb.

Předpis č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2021 - č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určují... - ve znění 360/2020 Sb.

Předpis č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.01.2021 - č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do inf... - ve znění 185/2019 Sb.

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.01.2021 - č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se ...

Předpis č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

01.01.2021 - č. 387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny - ve znění 591/2020 Sb.

Předpis č. 387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402