Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2017 - č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné ...

Předpis č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

01.05.2017 - č. 100/1995 Sb. - Řád určených technických zařízení - ve znění 128/2017 Sb.

Předpis č. 100/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

01.05.2017 - č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo... - ve znění 130/2017 Sb.

Předpis č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

29.04.2017 - č. 100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odb...

Předpis č. 100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

29.04.2017 - č. 285/2002 Sb. - Transplantační zákon - ve znění 100/2017 Sb.

Předpis č. 285/2002 Sb. - Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

28.04.2017 - č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb...

Předpis č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

28.04.2017 - č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabez...

Předpis č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

28.04.2017 - č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

28.04.2017 - č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončová...

Předpis č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

28.04.2017 - č. 177/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah - ve znění 117/2017 Sb.

Předpis č. 177/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

28.04.2017 - č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěre... - ve znění 118/2017 Sb.

Předpis č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

č. 134/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 134/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

č. 133/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o ...

Předpis č. 133/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

26.04.2017 - č. 81/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výro...

Předpis č. 81/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

č. 132/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 132/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

Předpis č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidl...

Předpis č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost os...

Předpis č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci...

Předpis č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Předpis č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou