Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu...

Předpis č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

01.01.2017 - č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

01.01.2017 - č. 366/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 366/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

01.01.2017 - č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - ve znění 264/2016 Sb., 192/2016 Sb.

Předpis č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

01.01.2017 - č. 368/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opa...

Předpis č. 368/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2017 - č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení daní - ve znění 391/2015 Sb.

Předpis č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

01.01.2017 - č. 369/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu...

Předpis č. 369/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.01.2017 - č. 371/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s ge...

Předpis č. 371/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy - ve znění 368/2016 Sb.

Předpis č. 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

01.01.2017 - č. 372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 31/2001 Sb. - Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů - ve znění 75/2016 Sb.

Předpis č. 31/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů

01.01.2017 - č. 360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu... - ve znění 459/2016 Sb.

Předpis č. 360/1992 Sb. - Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

01.01.2017 - č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického infor...

Předpis č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.01.2017 - č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamov...

Předpis č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

01.01.2017 - č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech - ve znění 223/2015 Sb.

Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.01.2017 - č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

Předpis č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

01.01.2017 - č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony