Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2017 - č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou - ve znění 127/2017 Sb.

Předpis č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

01.06.2017 - č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o techniká... - ve znění 133/2017 Sb.

Předpis č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

01.06.2017 - č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statut...

Předpis č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

01.06.2017 - č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informač...

Předpis č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.06.2017 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u... - ve znění 141/2017 Sb.

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.06.2017 - č. 144/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě,...

Předpis č. 144/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

31.05.2017 - č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových lát...

Předpis č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

31.05.2017 - č. 200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 200/1990 Sb. - Zákon České národní rady o přestupcích

31.05.2017 - č. 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 555/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

31.05.2017 - č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

31.05.2017 - č. 225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31.05.2017 - č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

31.05.2017 - č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

31.05.2017 - č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o ... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

30.05.2017 - č. 119/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč

Předpis č. 119/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč

č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně záv...

Předpis č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

29.05.2017 - č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3...

Předpis č. 159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

č. 158/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 158/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Předpis č. 157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

24.05.2017 - č. 97/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 97/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů