Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 447/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 447/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 449/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 449/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2017 - č. 207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjm... - ve znění 413/2016 Sb.

Předpis č. 207/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2017 - č. 522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční d... - ve znění 444/2016 Sb.

Předpis č. 522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

01.01.2017 - č. 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se ... - ve znění 442/2016 Sb.

Předpis č. 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

01.01.2017 - č. 383/2009 Sb. - Technická vyhláška o účetních záznamech - ve znění 447/2016 Sb.

Předpis č. 383/2009 Sb. - Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

01.01.2017 - č. 470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným - ve znění 434/2016 Sb.

Předpis č. 470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

01.01.2017 - č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku... - ve znění 427/2016 Sb.

Předpis č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

01.01.2017 - č. 443/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 443/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 441/2013 Sb. - Oceňovací vyhláška - ve znění 443/2016 Sb.

Předpis č. 441/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

01.01.2017 - č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ...

Předpis č. 89/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

Předpis č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

01.01.2017 - č. 181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2017 - č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

Předpis č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

01.01.2017 - č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her - ve znění 298/2016 Sb.

Předpis č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her

01.01.2017 - č. 188/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 188/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

01.01.2017 - č. 192/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních re...

Předpis č. 192/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2017 - č. 230/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sport...

Předpis č. 230/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2017 - č. 253/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podnik...

Předpis č. 253/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného mater...

Předpis č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu