Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2017 - č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

01.06.2017 - č. 133/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb...

Předpis č. 133/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

01.06.2017 - č. 16/1993 Sb. - Zákon o dani silniční - ve znění 63/2017 Sb.

Předpis č. 16/1993 Sb. - Zákon České národní rady o dani silniční

01.06.2017 - č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ... - ve znění 63/2017 Sb.

Předpis č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.06.2017 - č. 325/1999 Sb. - Zákon o azylu - ve znění 456/2016 Sb.

Předpis č. 325/1999 Sb. - Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

01.06.2017 - č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR - ve znění 456/2016 Sb.

Předpis č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

01.06.2017 - č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - ve znění 63/2017 Sb.

Předpis č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.06.2017 - č. 221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců - ve znění 456/2016 Sb.

Předpis č. 221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců

01.06.2017 - č. 392/2003 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o poža... - ve znění 75/2017 Sb.

Předpis č. 392/2003 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

01.06.2017 - č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou - ve znění 127/2017 Sb.

Předpis č. 408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

01.06.2017 - č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o techniká... - ve znění 133/2017 Sb.

Předpis č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

01.06.2017 - č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statut...

Předpis č. 137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

01.06.2017 - č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informač...

Předpis č. 141/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.06.2017 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u... - ve znění 141/2017 Sb.

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.06.2017 - č. 144/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě,...

Předpis č. 144/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

31.05.2017 - č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových lát...

Předpis č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

31.05.2017 - č. 200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 200/1990 Sb. - Zákon České národní rady o přestupcích

31.05.2017 - č. 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 555/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

31.05.2017 - č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

31.05.2017 - č. 225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec... - ve znění 65/2017 Sb.

Předpis č. 225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony