Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

18.10.2016 - č. 254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

18.10.2016 - č. 297/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uv... - ve znění 324/2016 Sb.

Předpis č. 297/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

18.10.2016 - č. 285/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 285/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

18.10.2016 - č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

18.10.2016 - č. 278/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 278/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

18.10.2016 - č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle...

Předpis č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

č. 340/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Pa...

Předpis č. 340/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)

č. 339/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 339/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách...

Předpis č. 338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 340/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Pa...

Předpis č. 340/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)

č. 339/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 339/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách...

Předpis č. 338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

17.10.2016 - č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzá...

Předpis č. 318/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

17.10.2016 - č. 39/2012 Sb. - Vyhláška o dispenzární péči - ve znění 318/2016 Sb.

Předpis č. 39/2012 Sb. - Vyhláška o dispenzární péči

17.10.2016 - č. 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách - ve znění 317/2016 Sb.

Předpis č. 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách

č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

Předpis č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech