Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ve znění 230/2016 Sb., 178/2016 Sb.

Předpis č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

01.01.2017 - č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasní... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

01.01.2017 - č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání - ve znění 280/2016 Sb.

Předpis č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání

01.01.2017 - č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vy... - ve znění 387/2016 Sb.

Předpis č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

01.01.2017 - č. 377/2005 Sb. - Zákon o finančních konglomerátech - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 377/2005 Sb. - Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

01.01.2017 - č. 89/2006 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikov... - ve znění 392/2016 Sb.

Předpis č. 89/2006 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

01.01.2017 - č. 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách - ve znění 254/2014 Sb.

Předpis č. 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách

01.01.2017 - č. 110/2006 Sb. - Zákon o životním a existenčním minimu - ve znění 218/2007 Sb.

Předpis č. 110/2006 Sb. - Zákon o životním a existenčním minimu

01.01.2017 - č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

01.01.2017 - č. 387/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínk...

Předpis č. 387/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

01.01.2017 - č. 388/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 388/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

01.01.2017 - č. 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných... - ve znění 316/2016 Sb.

Předpis č. 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

01.01.2017 - č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč... - ve znění 337/2016 Sb., 336/2016 Sb.

Předpis č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

01.01.2017 - č. 589/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní d... - ve znění 337/2016 Sb.

Předpis č. 589/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

01.01.2017 - č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trest... - ve znění 368/2016 Sb., 188/2016 Sb., 377/2015 Sb.

Předpis č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu