Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v ...

Předpis č. 302/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2017 - č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení - ve znění 230/2016 Sb.

Předpis č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

01.01.2017 - č. 396/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazební...

Předpis č. 396/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.01.2017 - č. 397/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené kr...

Předpis č. 397/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

01.01.2017 - č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

01.01.2017 - č. 40/1995 Sb. - Zákon o regulaci reklamy - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 40/1995 Sb. - Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 407/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb...

Předpis č. 407/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

01.01.2017 - č. 408/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na systém řízení

Předpis č. 408/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na systém řízení

01.01.2017 - č. 313/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 313/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

01.01.2017 - č. 409/2016 Sb. - Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné ...

Předpis č. 409/2016 Sb. - Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

01.01.2017 - č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře

01.01.2017 - č. 410/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 410/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 411/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 411/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zák...

Předpis č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

01.01.2017 - č. 413/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207...

Předpis č. 413/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

01.01.2017 - č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

01.01.2017 - č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Předpis č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

01.01.2017 - č. 18/1997 Sb. - Atomový zákon - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 18/1997 Sb. - Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů