Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze

01.07.2017 - č. 158/2000 Sb. - Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mo... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 158/2000 Sb. - Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

01.07.2017 - č. 207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 240/2000 Sb. - Krizový zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 240/2000 Sb. - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

01.07.2017 - č. 241/2000 Sb. - Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 241/2000 Sb. - Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 242/2000 Sb. - Zákon o ekologickém zemědělství - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 242/2000 Sb. - Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k říz... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

01.07.2017 - č. 256/2000 Sb. - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 256/2000 Sb. - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

01.07.2017 - č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií

01.07.2017 - č. 408/2000 Sb. - Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 408/2000 Sb. - Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

01.07.2017 - č. 143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

01.07.2017 - č. 257/2001 Sb. - Knihovní zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 257/2001 Sb. - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

01.07.2017 - č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

01.07.2017 - č. 147/2002 Sb. - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 147/2002 Sb. - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

01.07.2017 - č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakter... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

01.07.2017 - č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s...

Předpis č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.