Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

26.05.2020 - č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 0...

Předpis č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

č. 253/2020 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve nezn...

Předpis č. 253/2020 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení

22.05.2020 - č. 253/2020 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR k posuzování ...

Předpis č. 253/2020 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení

č. 252/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 252/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. ka...

Předpis č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

19.05.2020 - č. 247/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 247/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

19.05.2020 - č. 248/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 248/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

19.05.2020 - č. 249/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 249/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

č. 249/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v o...

Předpis č. 249/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

č. 248/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zam...

Předpis č. 248/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

č. 247/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na ...

Předpis č. 247/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

14.05.2020 - č. 236/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového op...

Předpis č. 236/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového opatření

č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a ...

Předpis č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

č. 246/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 246/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

13.05.2020 - č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie p...

Předpis č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

č. 245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru adminis...

Předpis č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

č. 242/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci...

Předpis č. 242/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

12.05.2020 - č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konán...

Předpis č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky