Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 523/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsob...

Předpis č. 523/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

09.12.2020 - č. 511/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných a...

Předpis č. 511/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1290 o přijetí krizového opatření

č. 510/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Předpis č. 510/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

08.12.2020 - č. 512/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1291 o změně usnesení vlády ČR č. 1049 ...

Předpis č. 512/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1291 o změně krizového opatření

07.12.2020 - č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového o...

Předpis č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

č. 509/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a ...

Předpis č. 509/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

č. 508/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

Předpis č. 508/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

č. 507/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

Předpis č. 507/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

č. 506/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

Předpis č. 506/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

č. 505/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení ...

Předpis č. 505/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

č. 504/2020 Sb. - Vyhláška o znalečném

Předpis č. 504/2020 Sb. - Vyhláška o znalečném

č. 503/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

Předpis č. 503/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

č. 513/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1292 o zrušení usnesení vlády ČR č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních sl...

Předpis č. 513/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1292 o změně krizového opatření

č. 512/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1291 o změně usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze ...

Předpis č. 512/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1291 o změně krizového opatření

č. 511/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek...

Předpis č. 511/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1290 o přijetí krizového opatření

05.12.2020 - č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 502/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnok...

Předpis č. 502/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

č. 501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších pře...

Předpis č. 501/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

03.12.2020 - č. 498/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1262 o zákazu hromadných a...

Předpis č. 498/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1262 o přijetí krizového opatření

03.12.2020 - č. 491/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb...

Předpis č. 491/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu