Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě

01.07.2017 - č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

01.07.2017 - č. 36/1967 Sb. - Zákon o znalcích a tlumočnících - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 36/1967 Sb. - Zákon o znalcích a tlumočnících

01.07.2017 - č. 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím

01.07.2017 - č. 527/1990 Sb. - Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návr... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 527/1990 Sb. - Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

01.07.2017 - č. 282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.07.2017 - č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí

01.07.2017 - č. 126/1992 Sb. - Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Českoslove... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 126/1992 Sb. - Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

01.07.2017 - č. 229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách

01.07.2017 - č. 246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti týrání - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 246/1992 Sb. - Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

01.07.2017 - č. 279/1992 Sb. - Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech p... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 279/1992 Sb. - Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

01.07.2017 - č. 280/1992 Sb. - Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravot... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 280/1992 Sb. - Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

01.07.2017 - č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

01.07.2017 - č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech

01.07.2017 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

01.07.2017 - č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů ...

Předpis č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

01.07.2017 - č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřade...

Předpis č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

01.07.2017 - č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací prog...

Předpis č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

01.07.2017 - č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností,...

Předpis č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

01.07.2017 - č. 190/2017 Sb. - Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele

Předpis č. 190/2017 Sb. - Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)