Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 87/1995 Sb. - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 87/1995 Sb. - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě

01.07.2017 - č. 114/1995 Sb. - Zákon o vnitrozemské plavbě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 114/1995 Sb. - Zákon o vnitrozemské plavbě

01.07.2017 - č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

01.07.2017 - č. 46/2000 Sb. - Tiskový zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 46/2000 Sb. - Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

01.07.2017 - č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě

01.07.2017 - č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

01.07.2017 - č. 36/1967 Sb. - Zákon o znalcích a tlumočnících - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 36/1967 Sb. - Zákon o znalcích a tlumočnících

01.07.2017 - č. 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím

01.07.2017 - č. 527/1990 Sb. - Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návr... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 527/1990 Sb. - Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

01.07.2017 - č. 282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.07.2017 - č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí

01.07.2017 - č. 126/1992 Sb. - Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Českoslove... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 126/1992 Sb. - Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

01.07.2017 - č. 229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách

01.07.2017 - č. 246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti týrání - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 246/1992 Sb. - Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

01.07.2017 - č. 279/1992 Sb. - Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech p... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 279/1992 Sb. - Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

01.07.2017 - č. 280/1992 Sb. - Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravot... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 280/1992 Sb. - Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

01.07.2017 - č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

01.07.2017 - č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech

01.07.2017 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)