Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základn...

Předpis č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

01.01.2017 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 414/2016 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

01.01.2017 - č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách - ve znění 230/2016 Sb.

Předpis č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.01.2017 - č. 274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu ban... - ve znění 418/2016 Sb.

Předpis č. 274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

01.01.2017 - č. 359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a n... - ve znění 415/2016 Sb.

Předpis č. 359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Předpis č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

01.01.2017 - č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy... - ve znění 407/2016 Sb.

Předpis č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2017 - č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2017 - č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - ve znění 410/2016 Sb.

Předpis č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

01.01.2017 - č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické be...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

01.01.2017 - č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem - ve znění 416/2016 Sb.

Předpis č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2017 - č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

01.01.2017 - č. 416/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 416/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2017 - č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimoř...

Předpis č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

01.01.2017 - č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

01.01.2017 - č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu

01.01.2017 - č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o o... - ve znění 411/2016 Sb.

Předpis č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

01.01.2017 - č. 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelný... - ve znění 437/2016 Sb.

Předpis č. 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)