Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního... - ve znění 166/2017 Sb.

Předpis č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

01.07.2017 - č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné...

Předpis č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

01.07.2017 - č. 173/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 173/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Předpis č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

01.07.2017 - č. 565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích

01.07.2017 - č. 593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 593/1992 Sb. - Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.07.2017 - č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních s... - ve znění 173/2017 Sb.

Předpis č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

01.07.2017 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou... - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.07.2017 - č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ...

Předpis č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

01.07.2017 - č. 177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

01.07.2017 - č. 20/1987 Sb. - Zákon o státní památkové péči - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 20/1987 Sb. - Zákon České národní rady o státní památkové péči

01.07.2017 - č. 62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 62/1988 Sb. - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.07.2017 - č. 231/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 231/1991 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

01.07.2017 - č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

01.07.2017 - č. 529/1991 Sb. - Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 529/1991 Sb. - Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků

01.07.2017 - č. 551/1991 Sb. - Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 551/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky