Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 366/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 366/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 142/2012 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením zá... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 142/2012 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

01.07.2017 - č. 237/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 237/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 390/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 390/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 494/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 494/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

01.07.2017 - č. 102/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 102/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o... - ve znění 104/2017 Sb., 250/2016 Sb.

Předpis č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

01.07.2017 - č. 306/2013 Sb. - Zákon o zrušení karty sociálních systémů - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 306/2013 Sb. - Zákon o zrušení karty sociálních systémů

01.07.2017 - č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

01.07.2017 - č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zák... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

01.07.2017 - č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 340/2015 Sb. - Zákon o registru smluv

Předpis č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

01.07.2017 - č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku...

Předpis č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací...

Předpis č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

01.07.2017 - č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/...

Předpis č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního... - ve znění 166/2017 Sb.

Předpis č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

01.07.2017 - č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné...

Předpis č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti