Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 312/2001 Sb. - Zákon o státních hranicích - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 312/2001 Sb. - Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)

01.07.2017 - č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech - ve znění 149/2017 Sb.

Předpis č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

01.07.2017 - č. 62/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 62/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 78/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 78/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu

01.07.2017 - č. 259/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažď... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 259/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony

01.07.2017 - č. 311/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 311/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

01.07.2017 - č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejn... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

01.07.2017 - č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služe... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.07.2017 - č. 47/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odp... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 47/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkon... - ve znění 67/2017 Sb.

Předpis č. 95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

01.07.2017 - č. 215/2004 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory vý... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 215/2004 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

01.07.2017 - č. 436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

01.07.2017 - č. 501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

01.07.2017 - č. 559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských pr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.07.2017 - č. 95/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 95/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 392/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 392/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 520/2005 Sb. - Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které s... - ve znění 112/2017 Sb.

Předpis č. 520/2005 Sb. - Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

01.07.2017 - č. 57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu na... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem