Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

01.01.2017 - č. 363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilo... - ve znění 400/2016 Sb.

Předpis č. 363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2017 - č. 141/1997 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a z... - ve znění 289/2016 Sb.

Předpis č. 141/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

01.01.2017 - č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné lab... - ve znění 396/2016 Sb.

Předpis č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.01.2017 - č. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státní...

Předpis č. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

01.01.2017 - č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 414/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základn...

Předpis č. 415/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

01.01.2017 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 414/2016 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

01.01.2017 - č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách - ve znění 230/2016 Sb.

Předpis č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.01.2017 - č. 274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu ban... - ve znění 418/2016 Sb.

Předpis č. 274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

01.01.2017 - č. 359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a n... - ve znění 415/2016 Sb.

Předpis č. 359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

01.01.2017 - č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Předpis č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

01.01.2017 - č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy... - ve znění 407/2016 Sb.

Předpis č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2017 - č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2017 - č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - ve znění 410/2016 Sb.

Předpis č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

01.01.2017 - č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické be...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

01.01.2017 - č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem - ve znění 416/2016 Sb.

Předpis č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2017 - č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j... - ve znění 186/2016 Sb.

Předpis č. 63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů