Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb...

Předpis č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

01.07.2017 - č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

Předpis č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

01.07.2017 - č. 149/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o z...

Předpis č. 149/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon ...

Předpis č. 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

01.07.2017 - č. 67/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č.... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 67/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

01.07.2017 - č. 283/1993 Sb. - Zákon o státním zastupitelství - ve znění 64/2017 Sb.

Předpis č. 283/1993 Sb. - Zákon o státním zastupitelství

01.07.2017 - č. 290/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 290/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

01.07.2017 - č. 82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 237/1995 Sb. - Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému pr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 237/1995 Sb. - Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

01.07.2017 - č. 360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.07.2017 - č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

01.07.2017 - č. 132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zá... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.07.2017 - č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

01.07.2017 - č. 370/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoní... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 370/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 164/2001 Sb. - Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

01.07.2017 - č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

01.07.2017 - č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 265/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 273/2001 Sb. - Zákon o právech příslušníků národnostních menšin - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 273/2001 Sb. - Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)