Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 585/2004 Sb. - Branný zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.07.2017 - č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostře... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 222/1999 Sb. - Zákon o zajišťování obrany ČR - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 222/1999 Sb. - Zákon o zajišťování obrany České republiky

01.07.2017 - č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

01.07.2017 - č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

01.07.2017 - č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích (krajské zřízení)

01.07.2017 - č. 156/2000 Sb. - Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnický... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 156/2000 Sb. - Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a příjmení - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ve znění o1/c1/2017 Sb.

Předpis č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

01.07.2017 - č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

Předpis č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

01.07.2017 - č. 398/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované ...

Předpis č. 398/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

01.07.2017 - č. 64/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs...

Předpis č. 64/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 67/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 67/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 69/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 69/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.07.2017 - č. 104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních ...

Předpis č. 104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

01.07.2017 - č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

01.07.2017 - č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, os...

Předpis č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení