Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

01.01.2017 - č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu

01.01.2017 - č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o o... - ve znění 411/2016 Sb.

Předpis č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

01.01.2017 - č. 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelný... - ve znění 437/2016 Sb.

Předpis č. 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

01.01.2017 - č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování infor... - ve znění 435/2016 Sb.

Předpis č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

01.01.2017 - č. 71/2011 Sb. - Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování ú... - ve znění 431/2016 Sb.

Předpis č. 71/2011 Sb. - Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

01.01.2017 - č. 458/2013 Sb. - Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejic... - ve znění 438/2016 Sb.

Předpis č. 458/2013 Sb. - Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

01.01.2017 - č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený... - ve znění 432/2016 Sb.

Předpis č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2017 - č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé v... - ve znění 429/2016 Sb.

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

01.01.2017 - č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a ... - ve znění 428/2016 Sb.

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.01.2017 - č. 421/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 421/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 423/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 423/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 425/2016 Sb. - Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevř...

Předpis č. 425/2016 Sb. - Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

01.01.2017 - č. 427/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 427/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 428/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb....

Předpis č. 428/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.01.2017 - č. 429/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb....

Předpis č. 429/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

01.01.2017 - č. 430/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 430/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2017 - č. 431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, s...

Předpis č. 431/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů

01.01.2017 - č. 432/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove... - ve znění o1/c178/2016 Sb.

Předpis č. 432/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.