Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

11.07.2017 - č. 180/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se...

Předpis č. 180/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

11.07.2017 - č. 360/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře ná... - ve znění 180/2017 Sb.

Předpis č. 360/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

č. 196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním ú...

Předpis č. 196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

č. 195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a...

Předpis č. 195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ...

Předpis č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

č. 193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění poz...

Předpis č. 193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10.07.2017 - č. 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích - ve znění 194/2017 Sb.

Předpis č. 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

01.07.2017 - č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

01.07.2017 - č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

01.07.2017 - č. 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 166/1999 Sb. - Veterinární zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

01.07.2017 - č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

01.07.2017 - č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách ČR - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách České republiky

01.07.2017 - č. 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2017 - č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných cel... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.07.2017 - č. 480/2004 Sb. - Zákon o některých službách informační společnosti - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 480/2004 Sb. - Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

01.07.2017 - č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 585/2004 Sb. - Branný zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.07.2017 - č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostře... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

01.07.2017 - č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů