Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

18.03.2017 - č. 55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18.03.2017 - č. 60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18.03.2017 - č. 154/2000 Sb. - Plemenářský zákon - ve znění 60/2017 Sb.

Předpis č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

18.03.2017 - č. 218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 218/2003 Sb. - Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

18.03.2017 - č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

18.03.2017 - č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

18.03.2017 - č. 72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Předpis č. 72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zaří...

Předpis č. 76/2017 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozd...

Předpis č. 78/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní ...

Předpis č. 77/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Předpis č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

15.03.2017 - č. 70/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 70/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

15.03.2017 - č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,... - ve znění 70/2017 Sb.

Předpis č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

15.03.2017 - č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován...

Předpis č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

15.03.2017 - č. 205/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s... - ve znění 74/2017 Sb.

Předpis č. 205/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

15.03.2017 - č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 74/2017 Sb.

Předpis č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, ml...

Předpis č. 74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o po...

Předpis č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení proti...

Předpis č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

10.03.2017 - č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. Ú...

Předpis č. 73/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009