Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalš...

Předpis č. 92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

č. 91/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 91/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

č. 90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Předpis č. 90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorova...

Předpis č. 89/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Předpis č. 88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

č. 87/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Předpis č. 87/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

č. 86/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 86/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečišt...

Předpis č. 83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

č. 84/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 84/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

č. 85/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 85/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

21.03.2017 - č. 71/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb...

Předpis č. 71/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

č. 80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s...

Předpis č. 80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

č. 81/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

Předpis č. 81/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

č. 82/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 82/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

18.03.2017 - č. 55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18.03.2017 - č. 60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 60/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18.03.2017 - č. 154/2000 Sb. - Plemenářský zákon - ve znění 60/2017 Sb.

Předpis č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

18.03.2017 - č. 218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 218/2003 Sb. - Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

18.03.2017 - č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

18.03.2017 - č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - ve znění 55/2017 Sb.

Předpis č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních