Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2017 - č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře - ve znění 188/2016 Sb.

Předpis č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře

01.01.2017 - č. 410/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 410/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 411/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 411/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zák...

Předpis č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

01.01.2017 - č. 413/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207...

Předpis č. 413/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

01.01.2017 - č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky - ve znění 322/2016 Sb.

Předpis č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

01.01.2017 - č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Předpis č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

01.01.2017 - č. 18/1997 Sb. - Atomový zákon - ve znění 264/2016 Sb.

Předpis č. 18/1997 Sb. - Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

01.01.2017 - č. 417/2016 Sb. - Vyhláška o některých způsobech označování potravin

Předpis č. 417/2016 Sb. - Vyhláška o některých způsobech označování potravin

01.01.2017 - č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

01.01.2017 - č. 418/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 418/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

01.01.2017 - č. 419/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 419/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2017 - č. 420/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 420/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

01.01.2017 - č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 336/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2017 - č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - ve znění 180/2016 Sb.

Předpis č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2017 - č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

01.01.2017 - č. 363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilo... - ve znění 400/2016 Sb.

Předpis č. 363/2011 Sb. - Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti