Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2017 - č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2017 - č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změ... - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

01.08.2017 - č. 190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

č. 222/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk...

Předpis č. 222/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 223/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu ...

Předpis č. 223/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

č. 224/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií ...

Předpis č. 224/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

č. 225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ...

Předpis č. 225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 226/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných...

Předpis č. 226/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

č. 227/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 227/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

31.07.2017 - č. 226/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svát...

Předpis č. 226/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

č. 228/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,...

Předpis č. 228/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 229/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění...

Předpis č. 229/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

č. 230/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 230/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 231/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Předpis č. 231/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Předpis č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 234/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 234/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

31.07.2017 - č. 228/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technic...

Předpis č. 228/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

31.07.2017 - č. 245/2000 Sb. - Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu - ve znění 226/2017 Sb.

Předpis č. 245/2000 Sb. - Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

31.07.2017 - č. 302/2001 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel - ve znění 228/2017 Sb.

Předpis č. 302/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel