Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.01.2017 - č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a...

Předpis č. 3/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a s...

Předpis č. 4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické r...

Předpis č. 5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.01.2017 - č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 6/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

14.01.2017 - č. 61/1988 Sb. - Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské spr... - ve znění 451/2016 Sb.

Předpis č. 61/1988 Sb. - Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

14.01.2017 - č. 83/2013 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní po... - ve znění 451/2016 Sb.

Předpis č. 83/2013 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

14.01.2017 - č. 451/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činno...

Předpis č. 451/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

14.01.2017 - č. 458/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních spo...

Předpis č. 458/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

14.01.2017 - č. 465/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygieni...

Předpis č. 465/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

14.01.2017 - č. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zař... - ve znění 465/2016 Sb.

Předpis č. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

14.01.2017 - č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - ve znění 458/2016 Sb.

Předpis č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

13.01.2017 - č. 64/1986 Sb. - Zákon o České obchodní inspekci - ve znění 452/2016 Sb.

Předpis č. 64/1986 Sb. - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

č. o1/c2/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.

Předpis č. o1/c2/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.

13.01.2017 - č. 8/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1...

Předpis č. 8/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

13.01.2017 - č. o1/c2/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhláš...

Předpis č. o1/c2/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.

č. 9/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 9/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 8/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb....

Předpis č. 8/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

13.01.2017 - č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe... - ve znění 8/2017 Sb.

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

11.01.2017 - č. 450/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb...

Předpis č. 450/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů