Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

Předpis č. 131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidl...

Předpis č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost os...

Předpis č. 129/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci...

Předpis č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Předpis č. 127/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

20.04.2017 - č. 102/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorsk...

Předpis č. 102/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních...

Předpis č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a sp...

Předpis č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

č. 124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra...

Předpis č. 124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

č. 123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi...

Předpis č. 123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2017 - č. 96/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb...

Předpis č. 96/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

15.04.2017 - č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodáván... - ve znění 96/2017 Sb.

Předpis č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

15.04.2017 - č. 105/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva ...

Předpis č. 105/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy ...

Předpis č. 106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a sta...

Předpis č. 107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skál...

Předpis č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a st...

Předpis č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák...

Předpis č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chr...

Předpis č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

15.04.2017 - č. 113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financová...

Předpis č. 113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně