Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předpis č. 135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

01.05.2017 - č. 57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní ...

Předpis č. 57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2017 - č. 61/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po...

Předpis č. 61/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 62/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do ob...

Předpis č. 62/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se ...

Předpis č. 68/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 289/1995 Sb. - Lesní zákon - ve znění 62/2017 Sb.

Předpis č. 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

01.05.2017 - č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech - ve znění 61/2017 Sb.

Předpis č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

01.05.2017 - č. 149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - ve znění 62/2017 Sb.

Předpis č. 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

01.05.2017 - č. 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním m... - ve znění 68/2017 Sb.

Předpis č. 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

01.05.2017 - č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 128/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

01.05.2017 - č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné ...

Předpis č. 130/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

01.05.2017 - č. 100/1995 Sb. - Řád určených technických zařízení - ve znění 128/2017 Sb.

Předpis č. 100/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

01.05.2017 - č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo... - ve znění 130/2017 Sb.

Předpis č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

29.04.2017 - č. 100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odb...

Předpis č. 100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

29.04.2017 - č. 285/2002 Sb. - Transplantační zákon - ve znění 100/2017 Sb.

Předpis č. 285/2002 Sb. - Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

28.04.2017 - č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb...

Předpis č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

28.04.2017 - č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabez...

Předpis č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

28.04.2017 - č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

28.04.2017 - č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončová...

Předpis č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů