Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2017 - č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech pl... - ve znění 243/2017 Sb.

Předpis č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

01.09.2017 - č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech - ve znění 243/2017 Sb.

Předpis č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

01.09.2017 - č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá... - ve znění 265/2017 Sb.

Předpis č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

01.09.2017 - č. 270/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 270/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

01.09.2017 - č. 271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Předpis č. 271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

01.09.2017 - č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře... - ve znění 270/2017 Sb.

Předpis č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

01.09.2017 - č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2017 - č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

Předpis č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

01.09.2017 - č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné...

Předpis č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování

30.08.2017 - č. 244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínk...

Předpis č. 244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

30.08.2017 - č. 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních... - ve znění 244/2017 Sb.

Předpis č. 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané...

Předpis č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

Předpis č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problemat...

Předpis č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování

č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád v...

Předpis č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád v...

Předpis č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

č. 275/2017 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Předpis č. 275/2017 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

č. 274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných ...

Předpis č. 274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ...

Předpis č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů