Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2017 - č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání n...

Předpis č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

01.09.2017 - č. 258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve ...

Předpis č. 258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změn...

Předpis č. 262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

01.09.2017 - č. 265/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování sho...

Předpis č. 265/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád - ve znění 258/2017 Sb.

Předpis č. 120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

01.09.2017 - č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech pl... - ve znění 243/2017 Sb.

Předpis č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

01.09.2017 - č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech - ve znění 243/2017 Sb.

Předpis č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

01.09.2017 - č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá... - ve znění 265/2017 Sb.

Předpis č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

01.09.2017 - č. 270/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 270/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

01.09.2017 - č. 271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Předpis č. 271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

01.09.2017 - č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře... - ve znění 270/2017 Sb.

Předpis č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

01.09.2017 - č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2017 - č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

Předpis č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

01.09.2017 - č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné...

Předpis č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování

30.08.2017 - č. 244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínk...

Předpis č. 244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

30.08.2017 - č. 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních... - ve znění 244/2017 Sb.

Předpis č. 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané...

Předpis č. 276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

Předpis č. 277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problemat...

Předpis č. 278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování