Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

02.09.2017 - č. 257/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 257/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

02.09.2017 - č. 483/1991 Sb. - Zákon o České televizi - ve znění 252/2017 Sb.

Předpis č. 483/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České televizi

01.09.2017 - č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,...

Předpis č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.09.2017 - č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle záko...

Předpis č. 79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

01.09.2017 - č. 193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ...

Předpis č. 193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.09.2017 - č. 201/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 201/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikační...

Předpis č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

01.09.2017 - č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním...

Předpis č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se ...

Předpis č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 229/1991 Sb. - Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb. - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.09.2017 - č. 31/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví - ve znění 214/2017 Sb.

Předpis č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.09.2017 - č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

01.09.2017 - č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 96/2004 Sb. - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - ve znění 201/2017 Sb.

Předpis č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

01.09.2017 - č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování - ve znění 210/2017 Sb.

Předpis č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování

01.09.2017 - č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se p...

Předpis č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 2/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí školský zákon pro školy zřizovan... - ve znění 238/2017 Sb.

Předpis č. 2/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

01.09.2017 - č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní...

Předpis č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.09.2017 - č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů