Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.04.2017 - č. 106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy ...

Předpis č. 106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a sta...

Předpis č. 107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skál...

Předpis č. 108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a st...

Předpis č. 109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák...

Předpis č. 110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

15.04.2017 - č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chr...

Předpis č. 111/2017 Sb. - Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

15.04.2017 - č. 113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financová...

Předpis č. 113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

13.04.2017 - č. 90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Předpis č. 90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

13.04.2017 - č. 91/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 91/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

13.04.2017 - č. 182/1993 Sb. - Zákon o Ústavním soudu - ve znění 90/2017 Sb.

Předpis č. 182/1993 Sb. - Zákon o Ústavním soudu

13.04.2017 - č. 152/2000 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev kraj... - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 152/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

13.04.2017 - č. 6/2002 Sb. - Zákon o soudech a soudcích - ve znění 90/2017 Sb.

Předpis č. 6/2002 Sb. - Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

13.04.2017 - č. 59/2002 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 59/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

13.04.2017 - č. 294/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě pre... - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 294/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

13.04.2017 - č. 233/2000 Sb. - Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 233/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

13.04.2017 - č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamen... - ve znění 91/2017 Sb.

Předpis č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstn...

Předpis č. 115/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou...

Předpis č. 116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v...

Předpis č. 117/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěr...

Předpis č. 118/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů