Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

18.12.2020 - č. 533/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového o...

Předpis č. 533/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového opatření

18.12.2020 - č. 535/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového o...

Předpis č. 535/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového opatření

18.12.2020 - č. 564/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1341 o změně usnesení vlády ČR č. 1332 ...

Předpis č. 564/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1341 o změně krizových opatření

č. 538/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk...

Předpis č. 538/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v o...

Předpis č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a někt...

Předpis č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

18.12.2020 - č. 538/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 538/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 526/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn...

Předpis č. 526/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

č. 527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn...

Předpis č. 527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

č. 564/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1341 o změně usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provoz...

Předpis č. 564/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1341 o změně krizových opatření

č. 525/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Předpis č. 525/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

16.12.2020 - č. 532/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1325 o změně krizového opa...

Předpis č. 532/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1325 o změně krizového opatření

16.12.2020 - č. 537/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových o...

Předpis č. 537/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových opatření

č. 531/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 531/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020

č. 530/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působno...

Předpis č. 530/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

č. 529/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku ...

Předpis č. 529/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC

č. 528/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 528/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

15.12.2020 - č. 534/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1333 o změně krizového opa...

Předpis č. 534/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1333 o změně krizového opatření

č. 537/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových opatření

Předpis č. 537/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových opatření

č. 536/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 536/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření